Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/06/2017 22:13, số lượt xem: 116

Thương nhau sao ngồi đây nhớ tới người
Gọi nhau sao miền xa sao gửi lời
Lạnh lùng đêm sương rơi trong lòng ngóng
Hỏi ai vui đêm buông ngắm chân trời

Nhớ nhau sao ngàn đêm lòng chẳng vui
Biết nói sao thời gian vẫn vắng người
Ngàn ngày lẻ một đêm vẫn còn nhớ
Biết bao giờ trong lòng được an vui

Tìm nhau sao sao biết ngõ nghẻo nơi
Biệt trời phương canh nhớ đứng lại ngồi
Vẫn còn ghi còn nhớ in trong mộng
Vẫn ngồi mong ngồi ngóng từng đêm vơi

Yêu nhau sao trong lòng thấy chẳng vui
Ngó chân trời sương phủ lòng nhớ ai
Mấy năm trôi lòng như vấn vương nhớ
Hỏi bao giờ bên cạnh đùa vui chơi

10:20 đêm 11.06.2014
lòng như nhớ ai phương trời xa đêm nay