Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/03/2019 20:14, số lượt xem: 42

Chân trời góc biển xa xôi
Trong lòng đêm nhớ một người đã xa
Bước đời bao cảnh trôi qua
Nhiều đêm buồn cảnh loà xoà như mơ
Trao nhau từng bước thẫn thờ
Trao nhau trao cả tình thơ đêm buồn
Chiều sang ngồi ngó cuối đường
Rồi đêm lại đến vấn vương gót sầu
Nhớ em thì biết tìm đâu
Cỏ cây cành lá thay màu theo năm
Đường đời vẫn sống một thân
Nén hương lòng khấn cho gần đừng xa
Cầu mai chung một mái nhà
Thời gian bão tố thiết tha nhớ người
Bóng em mãi mãi cuối trời
Bao giờ bên cạnh bên người có nhau

08.15 giờ đêm 01.12.2016
đêm lạnh lùng một mình sống
lòng thiết tha tới người