Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/05/2018 20:05, số lượt xem: 111

Rồi ngồi than mình tôi
Ngó về nơi khung trời
Bóng người quen phương đó
Trong lòng ngó đầy vơi
Rồi cầu khấn xin trời
Một người quen đó thôi
Mùa đông sang thêm nhớ
Bao giờ bên cạnh đôi
Rồi ai hiểu lòng tôi
Phơi sương qua đêm rồi
Hiên ngoài vắng lặng đó
Chờ sương vẽ bóng người
Rồi bao giờ mới vui
Mấy năm phủ sương rồi
Mùa đông ai mời đến
Đổ sương phủ bên người