Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2018 19:26, số lượt xem: 73

Bao giờ ngồi xếp thơ đêm
Bao giờ thơ được ấm yên từng dòng
Bao giờ ngồi xuống ngắm trăng
Bao giờ dừng viết trên trăng gửi về
Bao giờ khỏi vắng mình khuya
Bao giờ bên cạnh có em chia buồn
Bao giờ bên cạnh người thương
Bao giờ hết ngồi phơi sương nhớ nàng
Mong sao cho gọn đêm sang
Mong sao cho khỏi sang ngang duyên tình
Mong sao bên ngắm bình minh
Mong sao xuân đến đôi mình đón xuân
Mong sao bên bóng gần thân
Mong sao trời giúp cho gần bên nhau
Mong sao từng bước mai sau
Mong sao đêm đến bên nhau chia buồn