Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/05/2019 20:09, số lượt xem: 61

Đã mấy năm trôi ấy
Yêu thương cách xa xôi
Đêm về nghe vang vọng
Tiếng xa như gọi mời

Đã mấy năm buồn ấy
Yêu thương một bóng ai
Thời gian vẫn còn đó
Tiếng yêu thương đổ hoài

Đã mấy năm nhớ ơi
Thương xa yêu một người
Thủ Đức Việt Nam đó
Nơi xa một bóng người

Đã gọi từng đêm vơi
Lòng nhớ chỉ một người
Đêm nào anh cũng gọi
Thương yêu khỏi nhạt phai

11.30 đêm 26.12.2016
đêm nay thơ thẩn thuyền tình một mình