Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/04/2019 21:15, số lượt xem: 97

Đã mấy năm lang thang
Mùa đi rồi lại sang
Thu năm nay đã tới
Sương rơi phủ trắng ngàn

Đã mấy năm miên man
Ngồi ngó sương trắng màng
Phủ khắp bầu trời đó
Sợ phủ bóng bên đàng

Đã mấy năm thiếu nàng
Lạnh lùng từng mùa sng
Đêm về nào vẫn thấy
Như hiện một bóng nàng

Đã mấy năm nhớ thương
Gợn bao nhiêu cảnh buồn
Vọng tiếng gọi đêm ấy
Tiếng yêu ai bên đàng

08.20 đêm 15.12.2016
buồn với thời gian yêu nhau mà xa