Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/05/2018 19:45, số lượt xem: 105

Khi trời để mình đôi
Cách nhau một phương trời
Vầng trăng kia chứng minh
Mình vẫn yêu lâu rồi
Khi nào lòng cũng vơi
Thiếu tình thương bên người
Đã mấy năm buồn ngóng
Một bóng trong lòng thôi
Khi nào duyên tình vui
Giờ còn cách xa nơi
Người bên này bên đó
Chỉ ngồi nhớ nhau thôi
Khi nào cũng nhớ người
Một bóng em đó thôi
Gom từng lời hẹn hứa
Cho gọn đủ duyên đôi