Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/12/2017 20:19, số lượt xem: 104

In trong cõi lòng này
Lòng nhớ ai ai hay
Trôi xa từng ngày ấy
Lòng thêm thấy đắng cay

In trong giấc mộng này
Bóng ai thời gian dài
Nhiều khi nghe tim đổ
Chợt thầm thương nhớ người

In trong cơn mơ hoài
Vẫn còn hình bóng ai
Bốn phương trời hoang đó
Vẫn gọn trong mơ dài

In trong mối thương này
Sao biết duyên số mai
Từng đêm như nhắc nhủ
Lòng dạ nhớ chẳng khuây

10:20 đêm 16.07.2013
thơ thẩn đường tình từng trạm qua