Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2017 21:40, số lượt xem: 86

Lượn làng từng cơn mê
Chờ ngóng mãi tin về
Hỏi ai vẽ cho nhớ
Thẫn thờ những đêm khuya

Lượn làng bên đường đi 
Tìm kiếm bóng ai qua
Muốn trao gửi lời hỏi
Để khỏi ngóng trong mơ

Lượn làng một bóng ai 
Thời gian xa xa rồi
Sao lòng còn vân vướng 
Vẫn xót thương nhớ hoài

Lượn làng gọi tên ai
Giờ trôi nổi đâu nơi
Sao gửi lời thăm viếng
Từng đêm mơ thấy hoài

11:00 đêm 25.06.2012
lượn làng trong cơn nhớ nàng