Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/09/2016 18:12, số lượt xem: 208

Bờ sông lặng gió im chiều hoang
ngồi xuống ngắm sông chợt ngỡ ngàng
mặt sông chiều nay ngủ im lặng
anh ngồi thơ thẩn một cõi hoang

Lặng lặng bờ sông gió chiều hôm
lưa thưa hạt gió như đưa buồn
lặng ngồi bờ sông ngó bến vắng
chợt thầm bờ môi gọi tên người

Lặng ngồi một cơn đã chiều vơi
hỏi ai ai hiểu trong lòng người
anh ngồi bờ sông lặng thầm đó
thương thầm nhớ xa một bóng người

Lặng ngồi chiều nay tới đêm buông
lặng trao lặng gửi lời nhớ thương
gửi áng mây trôi đưa lời đó
cầu cho mây đưa tới trời phương

08:30 đêm 09.12.2014
ngồi lặng lặng lòng sầu sầu nhớ tới người đêm nay