Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/06/2019 20:35, số lượt xem: 90

Bóng hiền ai đó đêm
Sao lại hiện trong tim
Lại hiện đêm nay đó
Bóng này anh đã thương

Bóng hiền anh từng xin
Đã mấy năm trôi liền
Xin lòng yêu thương đó
Anh nhớ mãi chẳng quên

Bóng hiền đó là em
Đêm về vẫn thầm tên
Thương thầm khi xa đó
Anh hứa anh chẳng quên

Bóng hiền thấy dễ thương
Dù xa nhau bên đàng
Đừng phai mờ bóng đó
Anh vẫn nhớ vẫn thương

09.00 đêm 09.01.2017
ngồi ngắm hình em đêm nay