Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/05/2019 20:37, số lượt xem: 78

Gọn mùa từng năm sang
Nhớ thương nhớ từng đêm
Như từng mùa trôi đến
Mùa nào cũng thương em

Gọn trai gái chung duyên
Trời trao hình bóng em
Dù xa hay gần đó
Anh vẫn nhớ vẫn thương

Gọn lòng nhớ từng đêm
Khi xa dù đêm phiền
Miên man lòng thương đó
Phủ ngập tiếng tên em

Gọn lời mình đôi thương
Cầu xin một đường duyên
Cầu một ngày mai đó
Cầu anh có em bên

08.10 đêm 21.12.2016
nếu có em bên chắc đôi lòng vui