Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/05/2017 20:10, số lượt xem: 236

Sáng nay ngồi nhớ em
Ghi xuống dòng thơ thương
Góc trời xa cho nhớ
Thì thầm tiếng gọi tên

Đêm nào cũng chờ em
Chia sẻ nỗi đoạn trường
Vui buồn bên nhau gánh
Đổi thành lòng xót thương

Dù xa nhau trời phương
Giấc mơ có em anh
Từng đêm nào cũng có
Chẳng phai nhạt màu thương

Đêm nay ghi lời thương
Xuống dòng thơ lạnh đêm
Gom gọn dòng thơ đó
Chỉ phủ đầy vết thương

08:30 đêm 13.03.2016
nói tới đường thấy thương đau như phủ đầy vết thương