Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2018 20:37, số lượt xem: 125

Đôi mình cách xa xôi
Đứng đứng đêm lại ngồi
Mang mang ngồi trông ngóng
Cho lòng đêm an vui
Thương thương nhớ nhớ ơi
Gió đưa về khung trời
Nơi xa biền biệt ấy
Thương thương lòng chẳng nguôi
Thầm thầm tiếng trong đêm
Một thời gian đã quen
Như đêm nào vẫn có
Tiếng thầm gọi tên em
Hãy để cho anh thương
Dù xa nhau cuối đường
Chỉ một mình em ấy
Lòng anh thấy thương em