Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/05/2017 10:33, số lượt xem: 127

Hai năm thấy buồn vơi
Lòng lưu luyến yêu người
Gom trong lòng thương ấy
Đêm ngày thấy chẳng vui

Vì có yêu thương rồi
Nhưng cách trở xa xôi
Đêm về một mình vắng
Lòng nhớ em chẳng nguôi

Đêm nay ngó bầu trời
Như thấy ánh sao rơi
Về miền xa góc đó
Lòng thêm nhớ em ơi

Đêm này thấy buồn vơi
Lặng lặng thầm đôi lời
Trong lòng bão mưa đổ
Xao xuyến nhớ tới người

08:30 đêm 13.12.2015
trong lòng xao xuyến nhớ tới người