Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/05/2017 22:50, số lượt xem: 88

Một ngày anh ngồi đêm
Lòng cứ nhớ tới em
Bao giờ anh được gặp
Để lòng anh thương thêm
Một bóng anh chẳng quên
Đã mấy năm trôi liền
Dài thời gian buồn nhớ
Trong mơ vẫn còn em
Một hơi thở vẫn thương
Đoạn đời đêm vắng buồn
Đoạn tình trôi xa đó
Anh vẫn mến vẫn thương
Một thời gian vắng em
Từng đêm lạnh giá tim
Bóng em anh còn nhớ
Một lòng anh thương em

10.30 đêm 20.06.2016
một ngày ngồi thơ thẩn đêm