“Дождь в лицо и ключицы”

Дождь в лицо и ключицы,
и над мачтами гром.
Ты со мной приключился,
словно шторм с кораблем.

То ли будет, другое…
Я и знать не хочу –
разобьюсь ли о горе,
или в счастье влечу.

Мне и страшно, и весело,
как тому кораблю…
Не жалею, что встретила.
Не боюсь, что люблю.


1955

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Mưa đầy mặt, đẫm vai,
Trên cột buồm sấm dậy.
Mình gặp nhau thế đấy,
Như bão gặp con thuyền.

Em không muốn biết trước –
Điều gì đang đợi chờ.
Nát tan trong đau khổ,
Hay hạnh phúc tràn bờ.

Như con thuyền trong bão
Em sợ, nhưng vui nhiều...
Không tiếc rằng đã gặp.
Không sợ mình đang yêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Phương

Mưa ướt mặt, ướt đầu,
Trên buồm - cơn giông tố.
Anh đến bên em đó,
Như bão giật thân tàu.

Sẽ đến điều gì khác…
Em chẳng cần biết đâu -
Dẫu ngập tràn hạnh phúc
Hay tan trong khổ đau…

Cả sướng vui, khủng khiếp,
Em giống con tàu kia…
Gặp anh, em không tiếc,
Yêu anh, em sợ chi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Mưa quất vào mặt, hai vai,
Đỉnh cột buồm vang sấm nổ.
Đôi ta lên đường phiêu lưu,
Như con tầu trong bão tố.

Chuyện gì rồi sẽ đến sau...
Chính em còn không muốn biết-
Liệu mình có tan nát vì khổ đau,
Hay được bay vào hạnh phúc.

Em vừa sợ, vừa thấy vui,
Như tâm trạng con tầu nọ...
Em không tiếc đã gặp anh.
Vì đang yêu - em không sợ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời