35.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/03/2008 09:03

百煉鏡

百煉鏡,熔范非常規,
日辰處所靈且祗。
江心波上舟中鑄,
五月五日日午時。
瓊粉金膏磨瑩已,
化為一片秋潭水。
鏡成將獻蓬萊宮,
楊州長吏手自封。
人間臣妾不合照,
背有九五飛天龍。
人人呼為天子鏡,
我有一言聞太宗。
太宗常以人為鏡,
鑒古鑒今不鑒容。
四海安危居掌內,
百王治亂懸心中。
乃知天子別有鏡,
不是楊州百煉銅。

 

Bách luyện kính

Bách luyện kính, dung phạm phi thường quy,
Nhật thần xứ sở linh thả chi.
Giang tâm ba thượng chu trung chú,
Ngũ nguyệt ngũ nhật nhật ngọ thì.
Quỳnh phấn kim cao ma oánh dĩ,
Hoá vi nhất phiến thu đàm thuỷ.
Kính thành tương hiến Bồng Lai cung,
Dương châu trưởng lại thủ tự phong.
Nhân gian thần thiếp bất hợp chiếu,
Bối hữu cửu ngũ phi thiên long.
Nhân nhân hô vi thiên tử kính,
Ngã hữu nhất ngôn văn Thái Tông.
Thái Tông thường dĩ nhân vi kính,
Giám cổ giám kim bất giám dung.
Tứ hải an nguy cư chưởng nội,
Bách vương trị loạn huyền tâm trung.
Nãi tri thiên tử biệt hữu kính,
Bất thị Dương Châu bách luyện đồng.


Gương thời xưa luyện bằng đồng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Gương đồng luyện, khác thường quý cách,
Chọn giờ thiêng, tháng tốt, ngày lành.
Đúc trên thuyền, giữa sóng xanh,
Giữa trưa Đoan Ngọ đúc thành chiếc gương.
Mài đá quý, cao vàng, bột ngọc,
Gươm sáng ngang đầm nước thu trong.
Bồng Lai dâng hiến vào cung,
Dương Châu trưởng lại, gói phong gọn gàng.
Đâu để bọn tầm thường soi được,
Rồng thiêng bay được đúc trên lưng.
Gương vua, ai cũng gọi tên,
Ta nghe được truyện vua Đường Thái Tông.
Ngài lấy Người làm gương soi sáng,
Soi xưa nay, mặt chẳng cần soi.
An nguy năm trọn việc đời,
Loạn bách vương trị, sáng ngời gương trong.
Nghe vua ta, cũng đúc gương,
Mong không phải thứ gương đồng Châu Dương.


Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Gương đồng trăm luyện lửa nung lên
Thần đất chứng vào ngày tháng thiêng
Đoan Ngọ giữa trưa giờ tốt điểm
Sông xanh đầu sóng đúc trên thuyền.
Miệt mài phấn đá quý, cao vàng
Làm mãnh gương trong sáng nước đầm
Dâng hiến Bồng Lai gương đúc được
Tay Dương châu lại gói đàng hoàng.
Chẳng được soi gương bọn thiếp thường
Mặt sau bay lượn chín lăm rồng
Nhân dân đều gọi gương vua cả
Ta được nghe về Đường Thái Tông.
Thợ luyện vua nêu một tấm gương
Soi xưa nay chẳng xét hình dong
An nguy bờ cõi trong tay cả
Dep loạn trăm vua canh cánh lòng.
Được biết vua ta từ bỏ kính
Không là trăm luyện Dương Châu đồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gương trăm lần luyện quy cách khác
Sớm trưa vào những lúc tốt lành
Trên thuyền sóng lắc đúc đồng
Tiết trời Đoan Ngọ giữa sông tiến hành
Mài với đá, cao vàng bột ngọc
Thành tấm trong như nước mùa thu
Cung Bồng Lai sẽ nhận vô
Dương Châu thợ cả theo phò hiến dâng
Người trong cung sẽ không được phép
Vì sau gương có ghép rồng bay
Thuộc về thiên tử gương này
Ta nghe một truyện về ngài Thái Tông
Lấy nhân cách làm gương soi sáng
Soi cổ kim, hình dáng không soi
An nguy tứ xứ trong tay
Trăm vua trừng trị có ngay trong lòng
Mới biết vua có gương đặc biệt
Chẳng phải Dương Châu bách luyện gương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời