16/10/2021 20:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bách luyện kính
百煉鏡

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/03/2008 09:03

 

Nguyên tác

百煉鏡,熔范非常規,
日辰處所靈且祗。
江心波上舟中鑄,
五月五日日午時。
瓊粉金膏磨瑩已,
化為一片秋潭水。
鏡成將獻蓬萊宮,
楊州長吏手自封。
人間臣妾不合照,
背有九五飛天龍。
人人呼為天子鏡,
我有一言聞太宗。
太宗常以人為鏡,
鑒古鑒今不鑒容。
四海安危居掌內,
百王治亂懸心中。
乃知天子別有鏡,
不是楊州百煉銅。

Phiên âm

Bách luyện kính, dung phạm phi thường quy,
Nhật thần xứ sở linh thả chi.
Giang tâm ba thượng chu trung chú,
Ngũ nguyệt ngũ nhật nhật ngọ thì.
Quỳnh phấn kim cao ma oánh dĩ,
Hoá vi nhất phiến thu đàm thuỷ.
Kính thành tương hiến Bồng Lai cung,
Dương châu trưởng lại thủ tự phong.
Nhân gian thần thiếp bất hợp chiếu,
Bối hữu cửu ngũ phi thiên long.
Nhân nhân hô vi thiên tử kính,
Ngã hữu nhất ngôn văn Thái Tông.
Thái Tông thường dĩ nhân vi kính,
Giám cổ giám kim bất giám dung.
Tứ hải an nguy cư chưởng nội,
Bách vương trị loạn huyền tâm trung.
Nãi tri thiên tử biệt hữu kính,
Bất thị Dương Châu bách luyện đồng.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Gương đồng luyện, khác thường quý cách,
Chọn giờ thiêng, tháng tốt, ngày lành.
Đúc trên thuyền, giữa sóng xanh,
Giữa trưa Đoan Ngọ đúc thành chiếc gương.
Mài đá quý, cao vàng, bột ngọc,
Gươm sáng ngang đầm nước thu trong.
Bồng Lai dâng hiến vào cung,
Dương Châu trưởng lại, gói phong gọn gàng.
Đâu để bọn tầm thường soi được,
Rồng thiêng bay được đúc trên lưng.
Gương vua, ai cũng gọi tên,
Ta nghe được truyện vua Đường Thái Tông.
Ngài lấy Người làm gương soi sáng,
Soi xưa nay, mặt chẳng cần soi.
An nguy năm trọn việc đời,
Loạn bách vương trị, sáng ngời gương trong.
Nghe vua ta, cũng đúc gương,
Mong không phải thứ gương đồng Châu Dương.
Gương thời xưa luyện bằng đồng.
Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Bách luyện kính