Bộ xương nhiếc bắp thịt:
“Nếu chẳng có ta đây,
Thì anh rơi rụng xuống,
Như một đống bùn lầy.
Còn đâu là mặt mũi!
Còn đâu là chân tay!
Còn đâu là vẻ đẹp!
Còn đâu là nết hay!”
Bắp thịt ung dung đáp:
“Nếu anh chẳng đỡ đần,
Tôi đành thân vô dụng;
Đâu có mặt cõi trần!
Nhưng nếu tôi đây chẳng
Gom góp một đôi phần;
Thì trơ xương với xẩu,
Anh cũng bất thành nhân.”


Nguồn: Tứ dân văn uyển, tháng 12-1935