22/09/2020 09:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thịt và xương

Tác giả: Bùi Huy Cường

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2019 05:15

 

Bộ xương nhiếc bắp thịt:
“Nếu chẳng có ta đây,
Thì anh rơi rụng xuống,
Như một đống bùn lầy.
Còn đâu là mặt mũi!
Còn đâu là chân tay!
Còn đâu là vẻ đẹp!
Còn đâu là nết hay!”
Bắp thịt ung dung đáp:
“Nếu anh chẳng đỡ đần,
Tôi đành thân vô dụng;
Đâu có mặt cõi trần!
Nhưng nếu tôi đây chẳng
Gom góp một đôi phần;
Thì trơ xương với xẩu,
Anh cũng bất thành nhân.”
Nguồn: Tứ dân văn uyển, tháng 12-1935

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Huy Cường » Thịt và xương