Xưa, có một con sói
Uống nước suối rất ngon
Cũng uống nước, phía dưới
Là một con nai non

Sói muốn bắt ăn thịt
Chưa thấy lý do nào
“Ê! Thằng nhóc” nó nói
Mày làm đục nước tao!”

“Dạ thưa bác” nai nói
“Bác uống ở phía trên
Còn em ở phía dưới
Em đâu dám làm phiền!”

“Đừng cãi! Nhưng năm ngoái
Cũng vào thời gian này
Mày chửi tao thậm tệ
Tao phải ăn thịt mày!”

“Em mới sáu tháng tuổi
Lúc ấy chưa ra đời
Vậy làm sao có thể
Chửi mắng hay hại người?”

“Thế thì bố mày chửi
Hắn chửi tao đuôi dài”
Rồi con sói độc ác
Dã ăn thịt con nai

Đối với bọn láo lếu
Một khi muốn làm gì
Chúng luôn tìm được cớ
Đúng thế đấy, tin đi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]