Trong vườn, về phía góc tây,
Có cây bàng lớn với cây bích hồng.
Hồng thì xinh xắn dễ trông,
Bàng thì che mát một vùng chung quanh.
Hồng rằng: “Nhác thấy quan anh,
Tủi thân non nớt lá cành nhỏ nhen.”
Bàng rằng: “Em dẫu đơn hèn,
Bông hoa hồng thắm một phen ra đời,
Hương bay ngào ngạt mọi nơi,
Vườn này thêm vẻ tốt tươi cũng vì…”
Người đời lấy đấy mà suy,
Bé thì việc nhỏ, lớn thì việc to.


Nguồn: Tứ dân văn uyển, tháng 12-1935