14.00
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Từ khoá: mưa (144) tiếng đàn (2)

Đăng bởi Vanachi vào 19/04/2006 18:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 20/04/2006 03:58

Mưa hoa rụng, mưa hoa xuân rụng
Mưa xuống lầu, mưa xuống thềm lan
Mưa rơi ngoài nẻo dặm ngàn
Nước non rả rích giọng đàn mưa xuân.

Lầu mưa xuống, thêm lan mưa xuống
Cùng nước non hoa rụng mưa xuân
Mưa rơi ngoài nội trên ngàn
Nghe trong ý khách giọt đàn mưa rơi.

Đầm mưa xuống nẻo đồi mưa xuống
Bóng dương tà rụng bóng tà dương
Hoa xuân rơi với bóng dương
Mưa trong ý khách mưa cùng nước non.

Rơi hoa kết mưa còn rả rích
Càng mưa rơi cánh tịch bóng dương
Bóng dương với khách tha hương
Mưa trong ý khách muôn hàng lệ rơi.


Nguồn: Kiều Văn, Thơ Bích Khê, NXB Đồng Nai, 1997