Cái thân gỗ của cây đàn accor
Toát ra bài ca buồn bã lắm ai ơi
Nó khóc, kêu thật là thảm thiết
Hình như nước mắt cũng tuôn rơi

Bài ca của cây đàn buồn bã
Người Hung giải trí chẳng ngừng thôi
Cứ ca, cứ múa vui hết cỡ
Để trái tim sắp tan nát trời ơi!


Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)