21/05/2022 07:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài ca
Dal

Tác giả: Arany János

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 13/12/2020 18:15

 

Nguyên tác

A hegedű száraz fája,
Beh szomorú a nótája!
Úgy megsí-rí, úgy kesereg,
Talán a könnye is pereg.

A hegedű bús nótája,
Magyar ember múlat nála:
Úgy megdanol, táncol, vigad,
Hogy a szive majd megszakad.

Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Cái thân gỗ của cây đàn accor
Toát ra bài ca buồn bã lắm ai ơi
Nó khóc, kêu thật là thảm thiết
Hình như nước mắt cũng tuôn rơi

Bài ca của cây đàn buồn bã
Người Hung giải trí chẳng ngừng thôi
Cứ ca, cứ múa vui hết cỡ
Để trái tim sắp tan nát trời ơi!
1856
Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Arany János » Bài ca