Cuộc sống này là một cuộc truy hoan
Phải uống thôi nếu như thời cơ đến
Ta buồn bã hay ta vui nhộn
Rượu dở thêm gia vị cũng ngon

Uống đi anh, uống mau cạn chén
Đổi vui sang buồn, buồn sang vui
Uống chân thành nhiều người dữ tợn
Không ngại ngần, dè dặt như tôi

Tôi giải trí cùng ai một dạo
Phần lớn vào linh cữu áo quan
Tôi tránh say nên còn tỉnh táo
Ngồi yên một chỗ sức không tàn

Nhưng nếu tôi nhìn trên đổ nát
Cuộc truy hoan trống rỗng tan hoang
Vì tôi không uống như dạo nọ
Nên chẳng vào sâu trong áo quan


Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)