Tin em, chẳng thể dễ dàng
Phải người chịu đựng dung nhan đẹp này:
Phải cam tâm chịu đoạ đày
Để cho rõ nét hình hài cảnh quan.

- Biết rằng em có liên quan,
Hôn nhân, đồng thuận đá vàng phu thê
Anh nhìn không chút say mê
Và đôi môi nặng như trề của anh.

Nhưng không ai khổ đau hành,
Trừ em, mang cái duyên ngầm lạ chưa
Từ anh con mắt buồn đưa
Với cùng cái miệng anh ưa cười hoài...