Vẫn còn sợ hãi, thật tình,
Biến đi lòng dạ em tinh khôi này.
Chính anh áp đảo em đây.
- Và còn từ chối thiên thai gọi mời
Trao anh hồn mộng, lả lơi
Bằng tâm bác ái nghịch đời của em...