Nếu ai vừa ý, đừng gây, mà tiếp cận
Khuôn mặt mới này xuất hiện rồi đây
Hãy hỏi mặt trời của mắt thơ ngây;
Mọi quyến rũ, đau thương em đồng ý.
- Em, nơi xa; trái tim luôn bền bĩ,
Quyện niềm vui anh em biết từ nhân,
Ban cho đầu anh gối trên tay trần,
Cái nhìn đắm đuối của anh tan loãng,
Những nụ hôn bềnh bồng anh say cắn...

- Em sẽ không phiền, biết vậy thôi anh.