Chỉ là em nói vu vơ,
Rằng tim em, với sợ lo kinh hoàng,
Chỉ toàn mò mẫm không gian
Đâu rồi hạnh phúc nay đang nơi nào...

Cần anh
Chẳng muốn ai đâu!