Trái tim thuần khiết thiêng liêng
Chỉ mùi thơm lạnh triền miên dỗ dành
Dầu ươm da thịt mỏng manh
Không đem gợi cảm chẳng thần thánh chi.

Nhưng trong quyến rũ kiêu kỳ,
Trong điều ảo diệu nhu mì ấm hơi,
Lý do, vì sốt, lệ rơi,
Thân mình lẻ bóng chứng lời lương tâm...