Em không viết bởi nguyên do,
Cũng không trốn chạy hững hờ phận thân,
Nhưng là quyến rũ mùa sang
Tình không nói hết cho ngàn trời xanh,

Mỗi ngày cứ thế quẩn quanh,
Không hề thất bại, không ăn năn gì,
Và trong giây phút chết đi,

Quyền năng vô hạn có vì tình yêu...