Chắc em thích những gì mà em nghĩ
Ý tưởng dập dồn phân bổ hết ra
Dường như với em bởi lòng thiết tha!
Em hy vọng, em tin, em trang trải
Em mang đôi cánh rộng chừng một sải.
Trán hầm hầm, hồn ám ảnh lâng lâng,
Em tưởng chết vì hỗn loạn cuồng dâng.

— Nhưng có anh mang cho em phần thưởng…