22/03/2023 19:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

CXXI (Chắc em thích những gì mà em nghĩ)
CXXI (Certes j’aime ce que je pense)

Tác giả: Anna de Noailles

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 27/08/2022 11:08

 

Nguyên tác

Certes j’aime ce que je pense
La force éparse des idées
Me semble par mon cœur aidée!
J’espère, je crois, je dépense
Mes ailes aux amples coudées.
Le front brûlant, l’âme obsédée,
Je puis mourir de turbulence.

— Mais toi seul est ma récompense…

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Chắc em thích những gì mà em nghĩ
Ý tưởng dập dồn phân bổ hết ra
Dường như với em bởi lòng thiết tha!
Em hy vọng, em tin, em trang trải
Em mang đôi cánh rộng chừng một sải.
Trán hầm hầm, hồn ám ảnh lâng lâng,
Em tưởng chết vì hỗn loạn cuồng dâng.

— Nhưng có anh mang cho em phần thưởng…

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Anna de Noailles » CXXI (Chắc em thích những gì mà em nghĩ)