Khát khao chất ngất rã rời,
Một mùa không dễ ai dời đổi cho
Tóm thâu, chiếm ngự điên rồ.
Bạo hung là lý do cao quý này
Hiện thân một trái tim say
Quần cho đối thủ nằm ngay bên mình.

- Nhưng ai còn muốn tồn sinh
Với vết thương số phận mình đang mang,
Nếu anh giết được bản năng?