Bầu trời hè gửi lại em
Chân dung anh đó, êm đềm dâng lên
Tăng đều từ trái tim em.
A! rằng anh cũng là tên cò mồi
Của cơn suy kiệt chết người!
- Chẳng qua thấy được từ đôi đứa mình?
Sá gì mà ta thất kinh! -

Nghe mà chán ngấy trong mình thấychưa
Người ngay, khôn khéo, khó ưa,
Làm tim trỗi dậy, say sưa dịu dàng,
Như là tiếng thở miên man?