Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đăng bởi Cammy vào 14/04/2008 11:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Cammy vào 14/04/2008 11:20

Poem XVI

It nods and curtseys and recovers
When the wind blows above,
The nettle on the graves of lovers
That hanged themselves for love.

The nettle nods, the wind blows over,
The man, he does not move,
The lover of the grave, the lover
That hanged himself for love.