15.00
Nước: Ba Lan
16 bài thơ
Tạo ngày 10/07/2019 23:34 bởi Vanachi
Adam Asnyk (11/9/1838 - 2/8/1897) sinh tại Kalisz, mất tại Krakow, Ba Lan, xuất thân từ một gia đình quý tộc, là nhà thơ, viết kịch. Ông sống ở Kalisz cho đến năm 1856, sau đó ông đến Warsaw, học tại Viện Nông thôn và Lâm nghiệp ở Marymont (1856), sau đó tại Học viện Y khoa-Phẫu thuật ở Warsaw (1857-1859) và tại các trường đại học ở Wrocław (1859-1860), nơi ông tham gia hoạt động trong Hội văn học Slavơ, sau đó tiếp tục học ở Paris (1861) và Heidelberg (1861-1862). Thời gian này, ông tham gia phong trào hoạt động bí mật (chống lại sự cai trị của Đế quốc Nga); năm 1860, ông bị bắt và bị giam tại Warsaw. Năm 1864 ông bị trục xuất khỏi Ba Lan để sống ở nước ngoài. Năm 1866, ông lấy bằng tiến sĩ triết học tại Đại học Charles ở Heidelberg (Đức). Sau khi trở về Ba Lan, ông sống ở Lviv và năm 1870…