Những năm tuổi trẻ của tôi
Bướm bay, chim hót, hoa tươi đầy vườn
Bầu trời như thể trong hơn
Vườn xuân phơi phới lá non đâm trồi.

Hôm nay xuân ấy xa rồi
Còn đâu vang bóng một thời nổi sôi
Còn đâu phơi phới vui tươi
Mây mù che phủ đất trời khắp nơi

Những năm tuổi trẻ của tôi
Hoa tình yêu nở, ngát trời toả hương
Mỗi ngày thêm chút yêu thương
Long lanh như ngọc, vấn vương sớm chiều.

Giờ đây hương sắc tiêu điều
Trái tim còn đắm đuối nhiều làm chi
Lòng còn mê mải ích gì...
Mây đen che kín còn gì nữa đâu.