Lệ rơi trong mắt của em
Mà như lửa đốt tâm hồn của tôi
Bao nhiêu bất hạnh trên đời
Mà em phải chịu do tôi ít nhiều?

Để em đau khổ sớm chiều
Mà sao chẳng nói một điều với nhau?
Vết thương xuyên thấu tim sâu
Sẽ còn đau mãi dưới mồ còn đau.

Ước gì tôi có phép màu
Khiến cho phiền muội mau rời em tôi
Để em trút nặng gánh đời
Để tôi được thấy rạng ngời mắt trong.

Nếu như số phận long đong
Vượt lên em nhé, chông gai xá gì
Tôi còn ôm mối nợ đời
Xin em đừng quở mối tình của tôi!