禱白馬祠回後感作其五

瓊臺誰許望飛瓊,
訴與由來未了盟。
當日早知多別路,
此生何用遇傾成。
百年舊約言猶在,
一片傷心畫不成。
此處愁秋兜下債,
十年九月悔多情。

 

Đảo Bạch Mã từ hồi hậu cảm tác kỳ 05

Quỳnh đài thuỳ hứa vọng phi quỳnh,
Tố dữ do lai vị liễu minh.
Đương nhật tảo tri đa biệt lộ,
Thử sinh hà dụng ngộ khuynh thành.
Bách niên cựu ước ngôn do tại,
Nhất phiến thương tâm hoạ bất thành.
Thử xứ sầu thu đâu hạ trái,
Thập niên cửu nguyệt hối đa tình.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Đài quỳnh ai hẹn tung quỳnh
Cùng nhau chưa tới ngọn ngành ước xưa
Ngày qua sớm biết chia xa
Kiếp này chi gặp thần hoa làm gì
Trăm năm lời hẹn còn ghi
Mảnh lòng thương nhớ vẽ gì nên tranh
Sầu thu nặng nợ yếm khăn
Mười năm chín tháng đa tình tại ta

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Gác ngọc ai chờ bắt đoá châu
Âu là mệnh số chẳng đuôi đầu
Cố nhiên ngày ấy đông người lắm
Nào biết kiếp nào hạnh ngộ đâu
Lời hẹn trăm năm tình vẫn vẹn
Niềm đau một mối mộng hoen nhầu
Thu sầu ai nợ đường khăn túi
Tháng chín hằng năm đợi dưới lầu.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Đài quỳnh ai hứa ngóng quỳnh bay,
Chưa tới ngọn nguồn hẹn ước bày.
Sớm biết ngày qua nhiều lối biệt,
Kiếp nào hay biết hạnh ngộ đây.
Trăm năm nguyện ước xưa còn đó,
Một mối đau lòng tả khó đầy.
Ai nợ sầu thu đường mũ túi,
Mười năm chín tháng hận tình say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời