01/04/2023 09:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đảo Bạch Mã từ hồi hậu cảm tác kỳ 05
禱白馬祠回後感作其五

Tác giả: Đoàn Thị Điểm - 段氏點

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 12:39

 

Nguyên tác

瓊臺誰許望飛瓊,
訴與由來未了盟。
當日早知多別路,
此生何用遇傾成。
百年舊約言猶在,
一片傷心畫不成。
此處愁秋兜下債,
十年九月悔多情。

Phiên âm

Quỳnh đài thuỳ hứa vọng phi quỳnh,
Tố dữ do lai vị liễu minh.
Đương nhật tảo tri đa biệt lộ,
Thử sinh hà dụng ngộ khuynh thành.
Bách niên cựu ước ngôn do tại,
Nhất phiến thương tâm hoạ bất thành.
Thử xứ sầu thu đâu hạ trái,
Thập niên cửu nguyệt hối đa tình.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Đài quỳnh ai hẹn tung quỳnh
Cùng nhau chưa tới ngọn ngành ước xưa
Ngày qua sớm biết chia xa
Kiếp này chi gặp thần hoa làm gì
Trăm năm lời hẹn còn ghi
Mảnh lòng thương nhớ vẽ gì nên tranh
Sầu thu nặng nợ yếm khăn
Mười năm chín tháng đa tình tại ta

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thị Điểm » Đảo Bạch Mã từ hồi hậu cảm tác kỳ 05