禱白馬祠回後感作其三

紅霞深處盼青鸞,
路隔天台往返難。
照悶燈殘宵漏永,
蔽愁衾薄午風寒。
可憐張碩仍凡骨,
堪笑襄王是梦間。
萬里藍橋娘去矣,
相親何日復相還。

 

Đảo Bạch Mã từ hồi hậu cảm tác kỳ 03

Hồng hà thâm xứ phách thanh loan,
Lộ cách Thiên Thai vãn phản nan.
Chiếu muộn đăng tàn tiêu lậu vĩnh,
Tế sầu khâm bạc ngọ phong hàn.
Khả liên Trương Thạc nhưng phàm cốt,
Kham tiếu tương vương thị mộng gian.
Vạn lý Lam Kiều nương khứ hỹ,
Tương thân hà nhật phục tương hoàn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Cuối trời trông ngóng bóng loan
Thiên thai cách trở khó khăn đi về
Đèn khuya soi nỗi ủ ê
Gió trưa chăn mỏng khôn che nỗi sầu
Tương Vương giấc mộng qua mau
Đáng thương Trương Thạc hết đâu cốt phàm
Nàng đi muôn dặm cầu Lam
Thương nhau bao lại đón tìm được nhau

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Ráng chiều hun hút đợi chim Loan
Cách biệt trần - tiên quá khổ nàn
Nắng tắt đèn tàn canh tối chậm
Rèm sầu chăn mỏng gió trưa hàn
Thương hồn Trương Thạc quàng thân tạm
Cười cảnh Tương Vương tỉnh mộng tàn
Vạn dặm Cầu Lam nàng mất dạng
Bao giờ mới lại gặp hồng nhan?!

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ráng hồng thăm thẳm ngóng loan xanh,
Cách biệt thiên thai quá khó khăn.
Soi muộn đèn tàn canh lậu chậm,
Che sầu chăn mỏng gió trưa hàn.
Thương hồn Trương Thạc quàng xương tạm,
Cười chịu Tương Vương lúc mộng tàn.
Vạn dặm Lam Kiều nàng mất đó,
Thương nhau mong đợi gặp hồng nhan?!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời