01/04/2023 07:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đảo Bạch Mã từ hồi hậu cảm tác kỳ 03
禱白馬祠回後感作其三

Tác giả: Đoàn Thị Điểm - 段氏點

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 12:37

 

Nguyên tác

紅霞深處盼青鸞,
路隔天台往返難。
照悶燈殘宵漏永,
蔽愁衾薄午風寒。
可憐張碩仍凡骨,
堪笑襄王是梦間。
萬里藍橋娘去矣,
相親何日復相還。

Phiên âm

Hồng hà thâm xứ phách thanh loan,
Lộ cách Thiên Thai vãn phản nan.
Chiếu muộn đăng tàn tiêu lậu vĩnh,
Tế sầu khâm bạc ngọ phong hàn.
Khả liên Trương Thạc nhưng phàm cốt,
Kham tiếu tương vương thị mộng gian.
Vạn lý Lam Kiều nương khứ hỹ,
Tương thân hà nhật phục tương hoàn.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Cuối trời trông ngóng bóng loan
Thiên thai cách trở khó khăn đi về
Đèn khuya soi nỗi ủ ê
Gió trưa chăn mỏng khôn che nỗi sầu
Tương Vương giấc mộng qua mau
Đáng thương Trương Thạc hết đâu cốt phàm
Nàng đi muôn dặm cầu Lam
Thương nhau bao lại đón tìm được nhau

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thị Điểm » Đảo Bạch Mã từ hồi hậu cảm tác kỳ 03