Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 02/05/2016 14:33, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 02/05/2016 16:09

無題

恍忽相逢漢水濱,
思量非幻亦非眞。
紅顏自古多憎命,
青眼如今更幾人。
笑我脂鉛無處著,
與卿萍梗暫辰親。
相看但會情中趣,
無用陽臺起暮雲。

 

Vô đề

Hoảng hốt tương phùng Hán thuỷ tân,
Tư lường phi ảo diệc phi chân.
Hồng nhan tự cổ đa tăng mệnh,
Thanh nhãn như kim cánh kỷ nhân.
Tiếu ngã chi duyên vô xứ trước,
Dữ khanh bình ngạnh tạm thời thân.
Tương khan đãn hội tình trung thú,
Vô dụng Dương Đài khởi mộ vân.

 

Dịch nghĩa

Phảng phất như gặp nhau ở bến sông Hán
Ngẫm nghĩ chẳng phải cảnh ảo cũng chẳng là cảnh thực
Má hồng từ xưa thường bị số mệnh ghen ghét
Mắt xanh ngày nay thử hỏi dễ được mấy người
Cười ta có phấn sáp mà không nơi trang điểm
Cùng nàng duyên bèo nước hãy tạm thời thân nhau
Nhìn nhau những hiểu lạc thú trong tình yêu
Chẳng cần nổi áng mây chiều ở chốn Dương Đài


Nguồn:
1. Thơ văn Đoàn Nguyễn Tuấn (Hải Ông thi tập), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1982
2. Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Phần thơ dịch), NXB Văn học, 2007

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuơng Hữu Dụng

Tưởng bên sông Hán gặp nhau rồi
Ảo đã không mà thực cũng sai
Má thắm từ xưa thường phận bạc
Mắt xanh giờ hiện có bao người?
Nước bèo với đó cùng thân tạm
Son phấn tìm đâu những tự cười
Chỉ lặng nhìn nhau tình đã thú
Mây chiều lọ nổi chốn Dương Đài

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tưởng bên sông Hán gặp nhau,
Ảo không mà thực cũng đâu có nào.
Từ xưa ghen mệnh má đào,
Mắt xanh nay hỏi được bao nhiêu người.
Cười ta trang điểm phấn lười,
Cùng nàng bèo nước tạm thời thân nhau.
Hiểu nhìn lạc thú tình yêu,
Dương Đài nổi áng mây chiều cần chi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Bất ngờ qua bến gặp nhau
Nửa mơ nửa thực biết sao được nào
Xưa đời hay ghét má đào
Mắt xanh nay dễ được bao nhiêu người
Cười ta phấn sáp không chơi
Cùng nàng bèo nước duyên mời gọi nhau
Nhìn nhau hiểu được tình sâu
Dương Đài mình chẳng cần đâu mây chiều

Chưa có đánh giá nào
Trả lời