Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Tây Sơn
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2010 22:12, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/11/2010 09:42

秋閨

秋風把袖忽初冰,
寥寂深閨冷不勝。
錦字織成鱗信渺,
喜花夜夜卜寒燈。

 

Thu khuê

Thu phong bả tụ hốt sơ băng,
Liêu tịch thâm khuê lãnh bất thăng.
Cẩm tự chức thành lân tín diểu,
Hỷ hoa dạ dạ bốc hàn đăng.

 

Dịch nghĩa

Gió thu ôm vuốt tay áo, nước bỗng bắt đầu đóng băng
Phòng sâu vắng vẻ, lạnh lùng khôn xiết
Chữ gấm dệt xong, nhưng tin cá vắng ngắt
Đêm đêm những chỉ bói điềm vui bằng hoa đèn lạnh[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoa Bằng

Gió thu phẩy áo, váng băng nhen
Vắng vẻ phòng sâu, lạnh khó yên
Chữ gấm dệt rồi, tin cá vắng
Đêm đêm báo hỷ bói hoa đèn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên tác

秋閨

秋風把袖忽初冰
寥寂深閨冷不勝
錦字織成鱗信渺
喜花夜夜卜寒燈

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió thu vuốt áo, nước nhen băng
Vắng vẻ phòng sâu thật lạnh lùng
Chữ gấm dệt xong tin cá bặt
Đêm đêm báo hỉ cậy hoa đèn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió thu vuốt áo nước thành băng,
Vắng vẻ phòng sâu lạnh có tăng.
Chữ gấm dệt xong tin nhạn vắng,
Đêm đêm báo hỉ cậy hàn đăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời