19/05/2021 06:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu khuê
秋閨

Tác giả: Đoàn Nguyễn Tuấn - 段阮俊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2010 22:12

 

Nguyên tác

秋風把袖忽初冰,
寥寂深閨冷不勝。
錦字織成鱗信渺,
喜花夜夜卜寒燈。

Phiên âm

Thu phong bả tụ hốt sơ băng,
Liêu tịch thâm khuê lãnh bất thăng.
Cẩm tự[1] chức thành lân tín[2] diểu,
Hỷ hoa dạ dạ bốc hàn đăng.

Dịch nghĩa

Gió thu ôm vuốt tay áo, nước bỗng bắt đầu đóng băng
Phòng sâu vắng vẻ, lạnh lùng khôn xiết
Chữ gấm dệt xong, nhưng tin cá vắng ngắt
Đêm đêm những chỉ bói điềm vui bằng hoa đèn lạnh

Bản dịch của Hoa Bằng

Gió thu phẩy áo, váng băng nhen
Vắng vẻ phòng sâu, lạnh khó yên
Chữ gấm dệt rồi, tin cá vắng
Đêm đêm báo hỷ bói hoa đèn
Nguồn: Thơ văn Đoàn Nguyễn Tuấn (Hải Ông thi tập), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1982
[1] Chữ gấm. Nàng Tô Huệ mong chồng được về, nàng dệt nên một tấm gấm có những dòng chữ thỉnh cầu về việc đó.
[2] Tin cá. Theo thi thoại của Di Bạch Trai: Có người đem biếu đôi cá chép, khi mổ ra thấy trong bụng có một bức thư, cho nên thư tín được gọi là "tin cá".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Nguyễn Tuấn » Thu khuê