15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
11 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Cao Xuân Sơn (47 bài)
- Trương Nam Chi (67 bài)
- Vũ Thị Huyền (33 bài)
- Minh Sơn Lê (1080 bài)
- Nguyễn Đình Minh (78 bài)
Tạo ngày 28/12/2019 20:59 bởi tôn tiền tử
Đoàn Lê Giang (1961-) sinh tại Sơn La, Hải Phòng, là PGS ngành văn học, Trưởng khoa Việt Nam học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

 

Thơ dịch tác giả khác