Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2020 16:35

Xâm lấn đất ta đã bấy nay,
Anh hùng gặp hội quyết ra tay.
Nhỏ to những mấy vơ ngang cả,
Dài vắn bao nhiêu bứt cả dây.


Nguồn: Phi Bằng, Hợp tuyển thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ 19 (1858-1900), NXB Văn học, 1976